Thursday, August 6, 2009

מאמר על סמלי תרבויות הנעורים באינטרנט

מזמן לא עדכנתי את החומרים כאן ועם הקוראים סליחה. רציתי לספר שבדצמבר האחרון, קרי דצמבר 2008 פרסמתי מאמר קצר בעברית הדן בסמלי תרבויות הנעורים באינטרנט. המאמר התפרסם בכתב העת אפשר (גליון 19, כסלו תשס"ט) שהוקדש לאופנה ומגמות אופנתיות בקרב ילדים ובני נוער במסגרות חוץ ביתיות בקהילה. במאמר הושם דגש מיוחד על הממדים הסמיוטיים והויזואליים של השיח הווירטואלי של בני הנעורים כפי שהוא בא לכדי ביטוי ביצירת אווטרים (avatar)
בפורומים של בני הנעורים. האווטרים מהווים ייצוגים חזותיים המיוצרים עבור גולשים או עבור ישויות רובוטיות של הרשת (bots)
במאמר מנותחים מספר דוגמאות והרחבה נוספת בעניין זה תוכלו לקרוא במאמר המתוכנן להתפרסם בכתב העת סוציולוגיה ישראלית בחורף 2010 אשר ירחיב על כך ועל המשמעויות בהן בני נוער מייחסים לייצוגים אלו. מקווה שתגלו עניין בחומרים אלו.
:)

1 comment:

Yossi Loss said...

שלום,
איך אפשר לקבל קובץ פי די אף של המאמר בסוציולוגיה ישראלית?
תודה
יוסי